Salyangoz Fan

Salyangoz fan

Tel: +90 (312) 395 85 51
Endüstriyel Salyangoz Fan İmalatçısı
Endüstriyel Salyangoz Fan İmalatı
Tel      : +90 312 395 85 51
Cep    : +90 542 778 16 72
Faks   : +90 312 395 85 38
E-Mail : satis@berfan.com

Tel         : +90 ( 312 ) 395 85 51
Cep Tel  : +90 ( 542 ) 778 16 72
Faks      : +90 ( 312 ) 395 85 38
E-Mail   : info@berfan.com  ,  satis@berfan.com
© 2018 BERFAN Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır.
Salyangoz Fan
Salyangoz Emiş Fanı

Emme fanları çalıştıkları ortamların basıncını düşürerek görev yapar. İklmlendirmede
iç-dış hava karışımı ile çalışan sistemlerdegereklidir. Bu fanlar, iklimlendirilen
ortamdaki havanın uygun miktarda dönmesini sağlar. Artı basınç oluşturulan
sistemlerdeemme fanları, basma fanlarından daha küçük debi ile çalışır.

Salyangoz Egzoz Fanı

İç-dış hava karışımı ile çalışan, ancak emiş fanı kullanılmayan sistemlerde bulunur ve
alınan hava kadar dönüş havasının egzozedilmesini sağlar.Bu sistemlerde basma
fanı, dış hava alınmayan durumda, sistemde oluşan statik basıncı karşılayacak
şekildeseçilmelidir. Dış hava alınan durumda ise, egzoz fanı, alınan havadan biraz
daha düşük miktarda dönüş havasını dışarıya atarakmahal içinde bir artı basınç
oluşmasını sağlar.

Salyangoz Basma Fanı

Bir hava kanalına bağlanan fan kanal içerisinde artı basınç oluşturur ve havanın
hareketini sağlar. Bu tip fanlar basma fanıdır.
Salyangoz Fanların Kullanım Alanları
Bir basınç farkı oluşturarak havanın akışını sağlayan cihazlara fan denir. Fanın hareketli
elemanı olan kanatlar hava üzerinde iş yapar ve ona statik ve kinetik enerji kazandırır.
Havaya kazandırılan bu statik ve kinetik enerjilerin birbirine oranı, fanın özelliklerine 
bağlıdır. Ağırlıklı olarak: Çimento , Demir çelik, Mobilya, Madencilik, Petro kimya, Cam,
Seramik ve Kağıt Fabrikalarında içerisinde farklı maddelerin bulunduğu havanın
taşınmasında kullanılmaktadır.
Salyangoz Fan İmalatlarımız
Salyangoz Fan Rotor İmalatlarımız
Salyangoz Fan Seçimi

Ekonomik ve Yüksek verimli Fan seçimi için aşağıda yazılan temel bilgilere sahip olunması gerekmektedir.

1-Gerek duyulan havanın debisi (m3/h veya m3/dk ...)

2-Çalışma esnasında vantilatör tarafından sağlanması istenen Statik veya Toplam Basınç (mmSS, Pa )

3-Fanın içerisinden geçecek olan havanın veya ilgili Akışkanın yoğunluğu, Sıcaklığı , Tozlumu temizmi olduğu vb.

4-Fanın çalışacağı ortamda kabul edilebilen gürültü seviyesi. (Fan nominal verim değerinden saptıkça enerji tüketimi ve gürültü artar)

5-Yer ve kanal montaj bağlantı durumu.

6-İşletme şartlarına bağlı olarak fan sayısı ve bunların seri veya paralel bağlanma olasılıkları.